e619db43500957.57f237916a4bf
– Tranh trong phòng ngủ nên chọn tranh có gam màu sẫm hoặc trung tính
– Nên chọn tranh có tỉ lệ phù hợp với diện tích, không nên chọn tranh có kích thước quá lớn làm mất sự hài hòa, cân đối
– Không nên chọn những tranh có hình ảnh bạo lực hoặc tiêu cực, vật dụng có nguồn năng lượng xấu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.
– Nên chọn những hình ảnh trừu tượng hoặc những hình ảnh có ý nghĩa gắn kết tình cảm.
e619db43500957.57f237916a4bf
366a4643500957.57f237916ab92
56f4d943500957.57f237916b221
f4dec743500957.57f237916b7e1
af1a3d43500957.57f237916bcd6
ef24f043500957.57f237916c1bd
75149e43500957.57f237916c6ee