Tranh dán tường phòng khách PK022

Thanks all for 3d-models .
Soft : 3ds max, corona , photoshop, arion fx