Giới thiệu về trang trí nội thất theo quan niệm phong thủy (P2)

Th6 4, 2018
Tư vấn
0 1

Tôi đã tìm hiểu phong thủy vào năm 1977 trong khi đang học tiếng Hoa với giáo sư Lin Yun ỏ Hồng Kông. Ông là một ngươi rất dễ gần gũi và khỏe mạnh vơi chiếc áo sơ mi Hawaiian, một quân tây đen và đôi giày hơi cao. Các lơi đôn trong vùng thuộc địa Anh này vầ khả năng của ông trong nghệ thuật cổ xưa và huyền

 

bí được gọi là phong thuy. Tói đà nghe vê hoạt, động này, nhưng chỉ có một ý ; ơỏng lò mờ vẻ nó. Tuy nhiên, sau đó tỏi đã có một cổ hội đê học biết nhiêu hơn, bỏi vì lớp học cúa chúng tôi thưòng bị gián đoạn bới sự xuất hiện bất ngơ của một tín đô cuòng tín, người đã theo sát ông LinYun và sẽ không ròi khói óng cho đến khi nào vấn đề mới nhất của anh ta đã được giải quyết như một cuộc hôn nhân bất hạnh, một sự thất bại vê kinh doanh, sức khỏe yếu kém V.V…VÌ vậy chúng tôi đã phải xếp sách lại và ông Lin Yun phải mòi tôi cùng với ông tham dự cái mà có thể gọi là sự huân luyện vê lãnh vực phong thủy.

 

Tìm quán bún nổi tiếng tại Nha Trang tại đường link sau đây (http://nhatrang.tv/am-thuc-nha-trang/10-quan-bun-noi-tieng-tai-nha-trang-phan-2.html)

Tôi cũng biết rằng ngành khoa học xưa cũ này đã một thời huyên bí và bí ẩn. Nó có nguồn gốc xưa cổ đến hàng ngàn nàm từ thời bắt đâu của nên văn minh Trung Hoa, nhưng được dùng ngày nay được dùng cho các mục đích phức tạp hơn.

Phong thủy là một mảng quan trọng đối với sự hiếu biết và đang hấp dẫn thách đô” vê đời sống và vũ trụ của người Trung Quốc. Nó đã ảnh hưỏng – và bị ảnh hương bởi mọi thứ, từ phong cảnh và các thiết kê đô thị cho tỏi các bản vẽ phong cảnh và thơ ca, về thiên văn và ngay cả những hình thức xưa của triết học khoa học, và tàm lý học.

Được dịch là “gió” và “nước”, phong thủy là một nghệ thuật kết hợp để nôi ghép con người và định mệnh với mỏi trưòng chung quanh, chúng có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo, có tính tổng quát hoặc cục bộ. Trong bàng ngan nãrn Trung Quốc đã tim ki ém, lưu thóng, không chế, và hài hòa các sức mạnh mòi trường như gió và nưỏc, để cải thiện phong cảnh và cuối cùng là đời sống cúa họ. Họ đã tin rằng nêu họ đả đạt được một cách lý tương bèn trong vũ trụ, họ có thế tăng cường sự cân bàng của vũ trụ và do đó cài thiện được vận mệnh của họ ; đôi với họ, không tôn trọng phong thủy sẽ làm mất cân đôi và gây ra tai họa bấc ngờ.

Là một sản phấm của tư tưởng xuất hiện rất sớm Trung Quốc, phong thủy bao gồm sự pha trộn giữa đạo giáo, Phật giáo, lý thuyết âm dương về việc cân bằng và hợp nhất với tự nhiên, kiến trúc thông thường, sự mê tín, và đôi khi là sơ thích. Trong khi các công cụ của phong thủy bao gôm từ việc bô” trí đô đạc và phòng ốc cho đến kinh dịch, chúng đã tăng thêm sức mạnh cho trực giác, sức tương tượng và sự giải thích v’ê môi trường. Sự trương thọ của  có thể được mô tả như là một lòi hứa hẹn và mọi thứ tốt đẹp : một cuộc hôn nhàn hạnh phúc, gia đình, tuổi thọ, sung túc, và sự thành công vê nghề nghiệp.

Ngày nay, những vị trí đây quyền lực không có sự may rủi, nơi đó đã dồn hêtt tâm trí vào phong thủy. Tôi đã ngạc nhiên khi thây rằng những người thương gia rất cứng rắn đă lo lắng thực hiện phong thủy như là một công cụ bổ sung đê cúng cô” cho các công việc kinh doanh hoặc tàng cương tổ chức phát triển doanh nghiệp của họ. Những nhà xây dựng hiện đại, các nhà trang trí, các nhà tạo dựng nhà hàng, và các công ty quôc tê như ngân hàng Chase Mahanttan, Citibank và Morgan Guaranty Trust ớ Hông Kông, Singapore và Đài Loan không nơi nào không mời các chuyên môn trong lĩnh vực khoa học này đế giúp đờ họ. Thủ tướng Singapore là Lý Quang Diệu được đào tạo tại Cambridge hàng tháng có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy, nhưng bi kịch đã xảy ra vói ông về mặt chính trị và vê mặt cá nhân khi ông đã bồ qua những lòi khuyên ngừng việc lấn biến xây dựng thành phô, và do đó là mất cân bằng phong thủy của quốc gia. Thật vậy, mục đích của phong thủy là loại bỏ được các vận rủi và mòi gọi các vận may.

Trong khi nghiên cứu quyến sách này, một lân nữa tôi đã tìm thấy Lin Yun ngụ tại California, Ống đang thuyết giáng ba lân một tuân vê phong thủy và các nghệ thuật Trung Quốc liên quan.

Giò đây mặc chiếc áo gấm truyền thống của Trung Quốc, ông thưòng được bao quanh bới những người ái mộ, hâu hết là người Đài Loan, từ các nhà trí thức đến nhửng thương gia. Khi ông đang giảng dạy hoặc đưa ra các lời khuyên vê việc bố trí một ngân hàng hoặc một nhà hàng, ông thưòng ở trong phòng thuyết giảng liên tục – tại Liên hiệp quôc, Stanford, Berkeley, bang San Francisco các đại học Yale, Harvard, MIT, Cornell, trường đại học của bang Iowa, đôi khi với sự giúp đỡ của một thông dịch viên đê giảng giai một vài tên người Trung Quôc đang làm việc vê phong thủy.Tôi uã bay đên California, nơi đó – giữa các cuộc trao đổi tại một nhà hàng Trung Quốc và một tiệm video – ông bắt đâu giới thiệu với tôi một mãt linh thiêng và than bi của nghệ thuật. Sự thân bi này đả bắt nguồn tù phong thủy trong nhiêu thê kỷ va dường như thêm sức mạnh từ diện mạo thực tiễn cùa giảỉ pháp cúa nó. Mặc dù một vài giải pháp có vẻ hợp lý, tòi vẫn không hiểu tại sao phong thủy lại có tác dụng như vậy – tạì sao một sự thay đối đdn giản, và có vẻ như là không ăn nhập gì cả, trong hoàn cảnh có thê làm nó trỏ nên dề chịu hớn, trd nên đằm thắm một cách tích cực hơn; có lẽ cầu trả lòi nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta.

Phần chính của sách này sẽ cung cấp các luật và các phương pháp hành động – và đưa ra một ít sụ thân bí. Chương cuối cùng là các phụ lục sẽ đưa ra nhiêu thông tin vê kỹ thuật và huyên bí cho những người muôn tìm nhiêu hơn là các vấn đề cơ bản.

Phong thủy mà không có sự thần bí củng giông như là một cơ thể không có linh hôn. Những người khác tìm kiếm một quan điểm sâu xa hơn vê phong thủy đã tìm trong các bài giảng bổ sung của tiến sĩ Lin, sâu sắc hơn vê Mật Tông hắc phái của đạo Phật Tây Tạng. Dựa vào những đặc tính riêng của chúng, các bài giảng này có vẻ thiếu thực tế mang tính chất kinh viện bỏi vì sức mạnh truyền thống của chúng chỉ là truyền khẩu, một khi người chuyên gia đã nhận được một phong bì đỏ có tiên trong đó (tiên thù lao).

Tất cả những hướng dẫn trong sách này được trích từ bài giảng của Lin Yun. Tôi đã không hiệu chỉnh các thông tin có thể là không hấp dẫn đối vỏi sở thích của những người phưong Tây. Thật vậy, trong nhiêu bài kinh, nghi lễ và các giải pháp truyên thống có thể làm cho.một vài đọc giả lưỡng lự khi chấp nhận cuộc sồng đông phương hiện đại. Chúng là những may mắn riêng và những kỹ thuật thường thực hiện nới tịch mịch trong một quá trình tiến trình của tâm linh. Dù là ngưòi ta gọi nó là trò ma thuật, lòng tin, hoặc sức mạnh của tư duy tích cực, nhiệm vụ của các nghi lễ là để tăng thêm lòng tin của chúng ta đe chúng ta có thê tiếp nhận được những lợi ích nhất từ tiến trinh này.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,