Giới thiệu về trang trí nội thất theo quan niệm phong thủy (P1)

Th6 2, 2018
Tư vấn
0 1

 

Cho đến một vài nàm gần đây, việc nghiên cứu phong thủy đã là một lãnh vực mà nhóm người Trung Quốc học, một vài tu sĩ đạo Phật và Công giáo, một nhóm các chuyên gia – các thây phong thủy – những người mà dựa trên cơ sỏ chuyên môn, đã khuyên bảo khách hàng của họ vê mọi thứ, từ việc mua một căn nhà cho đến việc đặt các nấm mô của tổ tiên. Cuốn sách này chỉ đê cập đến phân đòi sông con ngươi, còn phần nhà cửa … xem cuồn phong thủy “ The Chineses Art of Placement”. Một từ nói ỏ cửa miệng nhiêu phần cùa Châu Á, phong thủy là một giao lưu giữa nghệ thuật và khoa học.

Cùng tìm hiểu con người Nhật bản trong công việc như thế nào tại bài viết sau đây 

Mục tiêu của nó là nhằm vào việc bố trí các tòa nhà, phòng ốc, và đô đạc một cách có lợi nhất để đạt được sự hai hòa tối đa với thiên nhiên. Theo niêm tin cùa người Trung Quôc, sự sung túc và hạnh phúc sẽ đến tiêp theo. Theo truyền thông, kiến thức này được truyền tù cha tởi con, người chi’ nhận được thông tin sau khi đă chi một sô tiên tra một khoản lệ phí đe trong một phong bì màu đô “tiên làm phúc”. Tuy nhiên, trong khi hầu hết người Trung Quòc biẻt một vài luật lệ co bán – vita hứu dụng và v ừa mê tín – có rất ít nguòi có co hội để thông hiểu phong thủy. Vì vậy, khi dời nhà hoặc dời phòng làm việc, họ thưring tìm hiểu trong sách vở hoặc tìm các hướng dẫn từ cac thây phong thủy, những ngưoi đã am hiểu phong thủy theo những phương pháp khác nhau và tùy theo trình độ hiểu biết.

Đây là quyển sách thứ hai của tôi về phong thủy. Quyến sach thứ nhất của tôi viết vê phong thủy: Nghệ thuật bày trí nhà ở, việc làm của người Trung Quôic, đưọc xuất bản bởi E. p. Dutton trong năm 1983, đã đưa ra mọt nên tảng vê lý thuyết và lịch sủ của hoạt động hàng ngàn năm này. Nó thật sự là một sách nghiên cứu. Trong những nghiên cứu đâu tiên của tôi .vê phong thủy tại Hồng Kông và NewYork, các kinh nghiệm cá nhân của tôi đã bắt đầụ băng việc áp dụng nó vào chính ngôi nhà cúa tôi và ngôi nhà bạn bè của tói. Chủ yếu tói chỉ là người quan sát, nhưng rồi những ngày đó sớm chấm dứt

Sau khi quyến sách này được xuất bản, tôi đà miệt mài với những đòi hổi để hành động như là một nhà nghiên cứu phong thủy vê cách tạo ra nhiêu điêu thoải mái hơn, nếu không phải là may mắn hơn, vê nhà cửa và văn phòng làm việc. Kinh nghiệm đâu tiên của tôi là nơi ở của một nghệ sĩ ỏ NewYork. Tôi đã đi tỏi lui qua căn nhà làm việc của bà ấy và bắt đâu áp dụng một vài luật vê phong thủy : câu thang dốc dẫn đến từ lốì vào đã làm thất thoát tiên bạc và có cơ hội ra khỏi cửa ; nó mở đến chỗ ăn, vì thế khách khứa đến để ăn nhiêu hơn là để thưởng thức tài nàng của nhà nghệ sĩ; cách đặt giường ngủ quá tồi tệ đă mang đến bệnh tật và các vấn đê phiên toái.

Nhà nghệ sĩ này đã chú ý – và tôi hết sức ngạc nhiên – đến những điều này và những quan sát nhận xét thực sự khách quan. Sau khi đã đặt một bức màn chắn giữa nhà bếp và lối vào, bà đã thấy ràng khách khứa của bà đà lưu ý đến tác phẩm của bà nhiêu hơn là cái bao tử của họ.

Một sô các kinh nghiệm tương tự như vậy đã dạy tôi phải khảo sát phong thủy của một nơi chốn tương tự như là đọc một bàn tay. Bằng cách dò xét cách bô trí của đô đạc và kiểu dáng cấu trúc trong một căn phòng, một ngưòi quan sát có hiểu biết có thể nói ngay cách thức sống của một ngươi nào đó :

  • Một bàn làm việc nơi mà ngươi giữ chức vụ thành công dễ bị giáng chức.
  • Một việc săp xẽp các cứa đi có thế tạo ra một phong cách giữa doanh nfghiệp và nhân viên cóng

ty.

  • Việc bố trí nhà bếp khòng đúng cách sẽ làm ăn uống không ngon.