Các khái niệm cơ bản về phong thủy trong kiến trúc Trung Hoa

Th6 6, 2018
Tư vấn
0 1

Các cung điện cổ xưa và hiện đại của Trung Quốc ỏ các vùng dân tộc trung tâm châu Á đều có một nguyên lý chính về việc đặt vị trí, thiết kế các công trình theo thuật phong thủy, nghệ thuật vê hố trí của Trung Quốc. Tiên đê của phong thủy vẫn giữ nguyên không đổi – đó là sự mưu cầu một nơi hài hòa và an lành nhất để sống và để làm việc. Trải qua hàng ngàn năm, người Trung Quốc đã cảm thây rằng cuộc sống của họ đã bị liên kết một cách ma giáo với môi trường của họ. Họ tin rằng những nơi chốn nào đó sẽ tốt hơn, may mắn hơn, và linh thiêng hơn những nơi khác, và những đặc điểm đó của môi trường – đồi núi, sông rạch, đường xá, các bức tường, và các cứa (li- 1át ca có thô ánh hudng (tétì một ngươi. Họ kêt, hiận ràng nốu một ngu<11 nào dó t.ha\ đoi và cân bằng đũộc ngoại canh xung quanh sê có thô cân bằng và cai thiện dơi mình. Nhu’ Lin Yun đã giái thích: ‘ Tôi dã điêu chính nhà cửa và các văn phòng để hài hòa với các dòng khí ’ nghĩa là nghị lực của con người là hơi thở của vũ trụ. ‘ Các hình dạng cùa gìưòng ngủ, hình thức và chiêu cao của các ngôi nhà, hưỏng các con đưòng vrà các góc, tất ca sẽ ảnh hưỏng dến số mệnh của người ta.

Cùng tìm hiểu Kinh nghiệm du lịch Nha Trang tại đây

Mặc dù là phong thuy đã có từ hơn bốn thế kỷ trưốc công nguycn, các khái niệm và các cách hành xử của nó có lẽ bắt đầu từ vài thê kỷ – nêu không nói là hàng ngàn năm trưổc đó, khi các nông dân Trung Quốc đầu tiên đã đến sinh sống dọc theo thung lũng sông Hoàng Hà. Con người tồn tại và tăng gia sản xuất thành công là những mối quan tâm đầu tiên, cả hai công việc đó đêu trông chờ tính bất thường và chu kỳ vận động của trời đất – như mưa, lũ lụt, mặt trời, sương giá, hạn hán.

Người Trung Quốc thấy rằng số phận của họ không thê giải thích được sự gắn liên vổì năng lực sáng tạo và tàn phá cùa thiên nhiên bao la và gây kinh hoàng, vận may cùa họ ràng buộc vào sự thần bí vận động của toàn vũ trụ. Từ xưa những ngươi Trung Quốc đã đi tìm sự hài hoà với các sức mạnh của thiên nhiên. Trời và đất được xem như là những sức mạnh vô biên, thương được tượng trưng là những con rông – chúng sẽ hít thỏ khí, một nâng lượng đê nâng đơ đồi sống..

Các Lôn giáo của Trung Quôc đều quý trọng phong cách thiên nhiên, các triết lý, thơ ca, và các tác phẩm vẽ phong cảnh thiên nhiên thường phản ảnh ước mơ giành được và nhận va sức mạnh, vé đẹp, sự cản băng và sự bất tử của thiên nhiên. Chống lại sự vận động của thiên nhiên, người Trung Quốc tin là sẽ làm thương tốn đến con người. Vì vậy khi xây dựng một thành phố, một con đường hoặc một nông trại, họ thường bảo nhau tránh làm “ quấy nhiễu “ đất đai.

Để tồn tại, để trỏ nên sung túc và để tránh làm tổn thương long mạch, người Trung Quốc phải mời gọi đến các thầy dịa lý, những người giống như là các nhà kiến trúc, sẽ thăm dò tìm kiếm khí để tìm ra một nơi chốn tôi ưu để xây một nông trại,- một cung điện, hoặc một ngôi nhà, hoặc tìm ra khu vực xây dựng cho một đỏ thị hoặc một nấm mồ của tổ tiên.